SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS, 88 Đồng Khởi – thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018 tại SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS, 88 Đồng Khởi – thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam.

VIPO 2018 do vậy sẽ là nơi để trao đổi các vấn đề về thương mại Hồ tiêu. Khách tham dự VIPO 2018 có thể xác định những cơ hội và thử thách đang đặt ra cho ngành Hồ tiêu, đây cũng sẽ là dịp để kết phát triển các mối quan hệ kinh doanh mang tính chuyên nghiệp giúp cho việc quyết định mua bán trong tương lai.