Đăng ký Đại biểu

Thông tin Công ty
VPA Member/ Non Member/ Overseas
Đại biểu

Upload your photo

(size - 300px X 250px)

Phí đăng ký       : 7000000 VNĐ

Các điều khoản và điều kiện:
  • Đăng ký ủy quyền được mở cho tất cả mọi người.
  • Phí đăng ký có thể được thanh toán qua Chuyển khoản Ngân hàng cho tài khoản của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tại ngân hàng "Ngoại thương Việt Nam" Vietcombank TP.HCM.
  • Đăng ký sẽ được xác nhận về việc thực hiện thanh toán và bạn sẽ nhận được biên lai.
  • Phí đăng ký phải được nhận đầy đủ tại tài khoản của VPA. Nếu số tiền chuyển khoản không đủ, đăng ký sẽ không được xác nhận.
  • Xin lưu ý rằng việc đăng ký không bao gồm khách sạn và và phương tiện đi lại.
  • Truy cập vào các phiên làm việc và Bữa trưa / bữa tối sẽ được kiểm soát thông qua việc quét các Huy hiệu Đại biểu.
  • Đại biểu đã đăng ký không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • VPA không có bất kỳ chính sách hoàn tiền nào cho Đại biểu.