Vietnam Pepper Association
Add: 135A Pasteur Str., Dist. 3, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 38.237.288, Fax: (84-28) 38.223.901

Email: vpa@peppervietnam.com, Website: www.peppervietnam.com

Năm 2018, thay mặt Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tôi rất hân hạnh được mời bạn đến và ủng hộ Vietnam Pepper Outlook 2018. Sự hiện diện và đóng góp của bạn sẽ làm cho sự kiện thành công rực rỡ.